TOPRAK BOZULMASINI NASIL ENGELLERİZ?

Felaket

New member
TOPRAK BOZULMASINI NASIL ENGELLERİZ?
Günümüzdeki mevcut toprak kaynaklarının durumu insanlığı besleyecek düzeyde olsa bile bunun devamlılığı için toprak bozulmasının kontrol altına alınması ve bozulmaya uğramış toprakların ıslahı gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu olayı meydana getiren etmenlerin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Sınırlı ve yenilenmesi binlerce yılı bulan toprak kaynaklarının doğal yapısını bozmadan insan ve hayvan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde verimliliğin sürdürülebilmesi ve aynı zamanda bozulmuş olan doğal dengenin sağlanabilmesi ise çevre faktörü dikkate alınmış tarım, hayvancılık ve ormancılık stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Buda en büyük doğal tahribatı gerçekleştiren toprak erozyonunun önlenerek, biyolojik aktivitenin hızlandırılması ve toprağın bozulan besin maddesi dengesinin sağlanması ile toprak bozulmasının önlenmesi sağlanabilir.

Günümüzdeki mevcut toprak kaynaklarının durumu insanlığı besleyecek düzeyde olsa bile bunun devamlılığı için toprak bozulmasının kontrol altına alınması ve bozulmaya uğramış toprakların ıslahı gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu olayı meydana getiren etmenlerin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Sınırlı ve yenilenmesi binlerce yılı bulan toprak kaynaklarının doğal yapısını bozmadan insan ve hayvan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde verimliliğin sürdürülebilmesi ve aynı zamanda bozulmuş olan doğal dengenin sağlanabilmesi ise çevre faktörü dikkate alınmış tarım, hayvancılık ve ormancılık stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Buda en büyük doğal tahribatı gerçekleştiren toprak erozyonunun önlenerek, biyolojik aktivitenin hızlandırılması ve toprağın bozulan besin maddesi dengesinin sağlanması ile toprak bozulmasının önlenmesi sağlanabilir.