Meyvelerde Monilya (Mumya) Hastalığı

Adanali

Member
Nasıl bir hastalıktır ?

Bu hastalık tamamen farklı iki formda meydana gelir. Bunlar çiçek enfeksiyonu ve meyve enfeksiyonu olarak isimlendirilir. Bu hastalığa 3 tür

neden olur. Fungus zincir şeklinde birbirine asılı, limon biçimindeki konidilerine göre Monilia olarak isimlendirilir. Hastalık etmeninin taksonomik kategorideki yeri aşağıda olduğu gibidir.


Kingdom: Fungi

Phylum: Ascomycota

Subphylum: Pezizomycotina

Class: Leotiomycetes

Subclass: Leotiomycetidae

Order: Helotiales

Family: Sclerotiniaceae

Genus: Monilinia

Species: Monilinia

Çiçek infeksiyonu nasıl olmaktadır ?

Bulaşma çiçeklenmeden önce, esnasında veya kısa süre sonra çiçek organlarında meydana gelir. Yalnız açan çiçekler enfekte olur. Fungus bitkiye yumurtalık tepeciği, erkek organları veya çiçek yapraklarından girer. Çiçek sapı yolu ile dala geçer ve dal içinde ilerleyerek doğrudan doğruya enfekte edilmemiş çiçekleri hastalandırır. Hasta çiçek sararır ve birkaç gün içinde kahverengileşerek kurur. Ölen çiçekler dökülmezler ve uzun süre dallarda asılı kalırlar o yüzden halk arasında mumya hastalığı da denmektedir.

Hastalanan dallar kurur. Böyle dalların kabuğu kaldırıldığında odun kısmının kahverengileştiği görülür. Uygun hava koşullarında çiçeklenme sonrası konidiler ağaçlara ulaşacak olursa çok genç meyveleri enfekte edebilir. Bu tip meyveleri sonraları siyahlaşmış ve mumyalaşmış olarak dallarda asılı görmek olasıdır.

Çiçeklenme süresi dal kurumaları için kritik zamanı oluşturmaktadır. Eğer ağaç kritik çiçekleneme periyodunu sağlam olarak geçirebilirse, artık ağaç için hastalanma sorunu ortadan kalkar. Tekrar ancak olgun meyveler hastalanabilir. Bu da meyvelerin yağışlı havalarda yumuşaması sonucu üzerilerinde ince çatlaklar meydana gelirse olur. İnfeksiyon olabilmesi için çiçeklenme zamanında yağışların bol olması gerekir. Soğuk ve yağışlı havalar çiçeklenme periyodunu uzatarak ağaçlar uzun süre hastalık etmeninin etkisine açık bırakır. Ayrıca yağmurlar ile doğal şekilde yumurtalık tepeciği üzerinde var olan infeksiyonu önleyici maddelerin yıkanması veya bitki dokusunun su oranını artırarak bunların etkilerini azaltması söz konusu olabilir. Çiçeklerin ölümünden kısa bir süre sonra üzerlerinde oluşan konidiler
çiçeklenmenin yavaş olduğu yerlerde yeni açan çiçekleri enfekte ederler.

Çiçek enfeksiyonun da nelere dikkat edilmeli ?

Fungus ölü çiçekler ve dal kısımları üzerinde gelecek ilkbahara kadar canlı kalır. Konidiler rüzgar yardımıyla yeni açan çiçekler üzerine taşınır. Konidilerin taşınmasında böcekler de rol oynar. Bu arada çiçeklenme zamanı yukarıda anlatılan şekilde geçecek olursa tekrar çiçek ve dallar kurur. Ağacın aynı hastalığın saldırısına yıllar boyu dayanamayacağı açıktır. Yumuşak çekirdekli meyvelerde Monilia çiçek enfeksiyonu büyük öneme sahip değildir. Yağışlı havalarda çiçeklenme süresi uzarsa elmada ve seyrek olarak armutta çiçek enfeksiyonu görülür. Fungus çiçek demetinin ve sürgün üzerinde bu kısmı sınırlayan alanı kurutur. Böylece sürgün üzerindeki yapraklar kahverengileşir
ve kururlar. Genellikle fungus elma ve armutta ağaç kısmına girmez. Hastalık bazen aynı anda bütün ağacı kurutabilir. Fakat bu gibi kurumalar soğuk ve ilaçlamadan da ileri gelebilir. Bu son iki nedenden Monilia ölümünü ayırmak için meyve ve sürgün dalları kontrol edilir. Çünkü fungus sadece meyve dallarında bulunur. Şeftalide özellikle meyve mumyalarından oluşan konidiler ile meydana gelen çiçek enfeksiyonuna engel olmak gerekir. Dallarda asılı kalan mumya meyvelerin kışın toplanarak imha edilmelidir. Şeftali çiçekten kısa süre önce bakırlı ilaçlara karşı duyarlı olduğundan Amerika da çiçeklenmeden önce ve çiçeklenme sırasında ıslanabilir kükürtlü preparatları

ile yapılan çalışmalar başarı sağlamıştır.
Meyveler bu dönemde sertleştiği için fungus enfeksiyonu yapamaz.

Meyve monilyası nasıl olmaktadır ?

Meyve üzerindeki bir yaradan veya sağlam meyvenin hasta meyveye değdiği

kısımdan hastalık başlayarak bütün meyveyi sarar. Meydana gelen

kahverengi bir çürüklük lekesidir. Lekenin etrafında açık kahverengi bir halka

oluşur. Çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir, fakat çukurlaşmaz.

Lekelerin üzerinde konidi kümeleri meydana gelir. Spor yatakları başlangıçta

konsantrik olup sonraları bu şekilleri kaybolur. Hastalıklı meyve mumyalarını

oluştururlar. Patojen bunlar içinde kışı canlı geçirir ve ilkbaharda çiçekleri

veya daha sonra meyveleri enfekte ederek konidileri oluştururlar. Hastalık

etmeninin hayat devri aşağıda şematik olarak verilmiştir

Fungusun (Mantarın) Yaşamı:

Kışlayan bir meyve mumyası üzerinde iki yıllık bir depolamadan sonra

Apothecium gelişir. Bunun içinde oluşan ascusta redüksiyon bölünme

sonucu her ascustan 8 haploid ascospor meydana gelir. Aktif fırlatılan

askospor bir yaradan meyveyi infekte eder ve bu infeksiyon yerinden çürüme

başlar. Çürük yerin üzerinde konsantrik halkalar içinde konidi yatakları

meydana gelir. Burada konidi taşıyıcıları üzerinde bir hücreli konidiler zincir

şeklinde çözülür ve rüzgâr yardımıyla yayılarak yeni enfeksiyonları yaparlar.

Konidi oluşumu (asexuel gelişme siklusu) vejatasyon periyodu sırasında

uygun koşullarda kısa zaman aralıklarında birçok defa tekrarlanır. Enfekteli

meyveler meyve mumyası olarak kısmen ağaçta asılı kalırlar. Orada kışlarlar

ve ilkbaharda yeni konidiler oluştururlar. Ağaçlarda kalan mumya meyveler

ilkbahar ve yazın yeni enfeksiyon için çıkış noktasıdır. Fungusun sexuel

gelişmesinin başlaması için meyve mumyalarının toprağa düşmesi gerekir.

Orada iki yıllık bir beklemeden sonra apotheciumlar oluşur.

Mantarın yayılması nasıl olmaktadır ?

Meyvelerin duyarlılığı olgunlaşma ile ani olarak artar. Nemli havalar hastalığı

kolaylaştırır. Meyve çürüklüğü, ayrıca tek yönlü azot (N) gübrelemesiyle de

hızlandırılır. Fazla gübre verilmesi de zararlı etki yapar. Yere dökülen meyve

mumyaları üzerinde genellikle iki yıl sonra mantar şeklinde fruktifikasyon

organları gelişir. Bunlar içinde ascosporlar oluşur. Bunlarda enfeksiyon

yapabilirler. Yalnız bunlar fungusun bir vejetasyon döneminden diğerine

geçmesinde konidi meydana getiren mumyalar kadar öneme sahip

değillerdir. Meyve bahçesi içinde çürüklük etmenin yayılması çürük meyveler

üzerinde oluşan konidilerin rüzgâr, yağmur damlaları veya böceklerle

taşınmasıyla oluşur. Bu olayda yaban arıların rolü de oldukça önemlidir.

Bunların meyveleri ısırarak oluşturdukları yaralar fungus için giriş kapısı

hazırlar, ayrıca vücutları ile de konidileri taşırlar. Sporların taşınmasında bal

arıları da rol oynar. Yalnız bunlar meyveleri ısırarak yaralar açamaz. Bu

nedenle bunların meyve Monilia hastalığının yayılmasındaki rollerinin büyük

olmasına olanak yoktur. Yalnız çiçekten çiçeğe hastalık sporlarının yayılma

konusu olduğu ayva Monilia’sın da bal arılarının rolü daha büyüktür.

Meyve Monilia’sının diğer bir şekli de fungus meyveyi infekte ettikten sonra

kabuğu delerek dışarı çıkmaz, yalnızca etkisi ile meyve rengini değiştirir.

Özellikle depolarda korkulan bu form “siyah çürüklük” olarak isimlendirilir ve

genellikle elmalarda görülür.

Fungus kışı 4 şekilde geçirir:

Mumyalaşmış meyveler üzerinde konidi

Sürgünler ve çiçekler üzerinde misel

Sürgünler, çiçek ve meyve üzerinde konidium

Apothecium halinde

Çiçek enfeksiyonu ile savaşta hasta dalların budanması büyük önem taşır.

İlkbaharda üzerinde konidiler oluşacak dalları hastalık sınırının 20 cm

altından kesmek gerekir. Yüksek taç oluşturan çeşitlerde hastalığı kontrol

etmek için tek seçenek ilaçlamadır. Birinci ilaçlama tomurcuklar patlamak

üzere iken, bu sırada oluşacak konidium yataklarını öldürmek amacıyla, ikinci

ilaçlama çiçeklerin %5 – 10 açıldığı devrede, üçüncü ilaçlamada azami

çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %81 – 90 açıldığında) yapılmalıdır. İlk


ilaçlamada bordo bulamacı veya hazır bakırlı preparatlar, diğer ilaçlamalarda

koruyucu fungusitler kullanılır.


Ayva Monilyası için bölgelere göre farklı bir ilaçlama programı

önerilir.

A: Marmara bölgesi için

1. İlaçlama: Tomurcuklar patlayıp yaprakların uç vermesi

görülmeye başladığı dönemde

2. İlaçlama: Bundan 13 – 14 gün sonra

3. İlaçlama: yine aynı aralıklar yapılır.

B: Karadeniz Bölgesi için;

1. İlaçlama: Çiçeklerin % 5’i açtığında

2. İlaçlama: Çiçeklerin % 50’si açtığında

3. İlaçlama: Çiçeklerin çoğu açtığında yapılır

Mücadele hakkında ek bilgi:

Kışın ağaçlarda asılı bulunan mumyaların uzaklaştırılması, meyve Monilia’sı ile savaşta akla gelen ilk husustur. Yalnız yüksek taçlı

ağaçlarda bu gibi oluşumları toplamak zor olduğu için, ilaçlamak suretiyle bunlar içinde yaşayan fungus öldürmeye çalışılmıştır.

Fakat pratikte ağaç üzerindeki bütün meyveleri ilaç ile iyice yıkamak olanaksızdır. Buna rağmen Amerika’da meyve Monilia’sına karşı kış ilaçlaması önerilmektedir. İlaç olarak sodyum arsenatin %1’lik çözeltisi kullanılmaktadır. Bu madde mumyalar içinde fungusun öldürülmesi bakımından çok etkili olmasına rağmen sıcakkanlılar için çok zehirli oluşu nedeni ile uygulamanın çok dikkatli yapılması gerekir. Meyve enfeksiyonları her hangi bir nedenle meydana gelen yaralardan (Meyve zararlılarından, mekanik zararlanmalardan vs.) olduğundanböceklerle mücadele edilmelidir.